O firmie

Biuro LEGE ARTIS spółka cywilna Urszula Grzegorzak, Jadwiga Bul w Katowicach powstała w 1993r i od początku posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

Biuro rachunkowe LEGE ARTIS s.c. na podstawie art.25 zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592) zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1064.

 Strona główna  | O firmie  | Oferta  | Adres  | Poczta
Copyright © 2009 Grzegorz Bogdański