Oferta

Przedmiot działalności biura
stanowi profesjonalne wykonawstwo usług w zakresie:

Audytu obejmującego:

- badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
- przekształcanie sprawozdań finansowych;
- ocenę systemów:
finansowo-księgowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu kontroli wewnętrznej, prawidłowości inwentaryzacji;
- wycenę aktywów i pasywów,
- analizy ekonomiczno-finansowe, przeglądy raportów finansowych;

Doradztwa:

- ekonomiczno-finansowego,
- podatkowego,
- w zakresie organizacji systemu rachunkowości,
- przy opracowywaniu studiów wykonalności
i wniosków o dotacje ze środków m. innymi unijnych;

Nadzoru rachunkowego bezpośrednio
w podmiotach prowadzących księgi we własnym zakresie

Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Prowadzenia ksiąg w trakcie postępowania:
- układowego,
- upadłościowego,
- likwidacyjnego,

Obsługi płacowej oraz rozliczeń z ZUS-em

Outsourcingu rachunkowości

Akceptowane formy płatności:
gotówka, przelew

 Strona główna  | O firmie  | Oferta  | Adres  | Poczta
Copyright © 2009 Grzegorz Bogdański